Kulturele aktiwiteite geniet 'n baie hoë prioriteit by Laerskool Wittenberg. Die entoesiastiese deelname van die leerlinge aan die verkillende aktiwiteite is opvallend. Leerlinge se selfvertroue word hier ontwikkel deurdat elke kind die moontlike geleentheid tot blootstelling geesdriftig moet aangryp en benut.


Koor:
Laerskool Wittenberg bied elke kind die geleentheid om deel van 'n koor te wees. Daar is twee kore, nl. die senior- en die juniorkoor.


Musiek:
Musiek speel 'n baie groot rol in ons skool. Daarom word daar van elke leerling in graad 1 tot 5 verwag om ten minste een musiekinstrument te leer bespeel. Die meeste kinders kies die blokfluit as instrument. Daar is ook 'n kitaargroep en 'n koperblaasorkes. Die leerder kan ook klavieronderrig ontvang. Om die hoogs moontlike standaard te handhaaf is 'n private onderwyser/es aangestel, waar die kind die geleentheid het om individuele onderrig te ontvang.


Operettes:
Elke tweede jaar word 'n operette aangebied. Ons operettes is van hoogstaande gehalte en in die omgewing baie populêr. Elke leerling word ingespan om sy verborge talente te ontdek, te ontwikkel en ook meer selfvertroue te kweek.


Bunter Abend / Konsert:
Elke tweede jaar sal daar ook nou 'n 'Bunter Abend' wees. Dit is in afwisseling met die operettes. Tydens die aand, word aan elke leerling die kans gebied om sy verworwe musiekvaardighede aan die ouers bekend te stel. Leerders kan ook hulle toesprake lewer, of dans. Enige item kan gelewer word, d.i. leerlinge saam met ouers, ouers in 'n groep ens. Die junior- en seniorkoor tree ook op tydens die geleentheid.


Redenaars:
Om die sprekers van die skool ook geleentheid te gee om hulle talente verder te ontwikkel, bied ons jaarliks 'n redenaarskompetisie aan. Met 'n bietjie aanmoediging neem feitlik alle leerders, in graad 4 tot 7 deel. Die juniors, Graad 1 tot 3 kan ook deel neem. Die junior trofeë kan deur leerders, graad 1 tot 4 gewen word, en die senior trofee deur leerders, graad 5 tot 7. Die temas is die ATKV temas en die leerders wat wen, kan verder aan die ATKV kompetisie deelneem.


Bybelonderrig:
Soos in die missie van die skool onomwonde gestel, dien die Woord van God die skool as rigsnoer. Elke oggend word die skooldag ingelei met 'n Bybelonderrigperiode, hetsy met opening in die saal, Maandae en Vrydae of in die klas. Ons skool is in 'n bevoorregte situasie om predikante te hê wat die onderrig aanbied. Die Duitse graad 6 & 7 leerlinge ontvang dan hulle onderrig by die predikant self, terwyl die ander leerlinge deur die personeel onderrig word. Die oorblywende Duitse leerders is in ouderdomsgroepe gedeel, terwyl die Afrikaanse leerders in drie groepe verdeel, is, nl. Graad 1 tot 3; graad 4 & 5 en graad 6 & 7. Die week se bedrywighede word deur skriflesing en gebed elke Maandagoggend deur die Hoof en onderwyser ingelei, en dan op Vrydagoggende deur die predikant afgesluit.


Rekenaarsentrum:
Wittenberg Schule het 'n ten volle toegeruste rekenaarsentrum met 'n gekwalifiseerde personeellid om die vak aan te bied. Daar is 21 rekenaars wat beteken dat elke kind individueel by 'n rekenaar kan werk. Die rooster is so ingedeel dat elke leerling minstens 2 periodes per week rekenaaropleiding ontvang. Die volgende word ook met die leerders behandel, Computer for kids (rekenaarvaardighede), Cami Maths, Cami Reader en Compublocks. Leerders mag ook take op die rekenaars doen, indien dit gereël word.


Pa- en Seunnaweek:
'n Pa- en seunnaweek word elke jaar gereël, waar die pa's en seuns dan 'n naweek saam deurbring.

Dagtoere:
Om die leerlinge se kennis aan te vul, neem ons graag die leerlinge op 'n dagtoer. So neem hulle kennis van die besienswaardighede in die distrik toe. In graad 7 word die leerders op 'n uitgebreide geskiedenistoer geneem.


Ma- en Dogterdag
'n Ma-en-dogterdag word gereël, waar die ma's en dogters 'n Saterdagoggend saam deurbring. Daar word telkens gepoog om 'n spreker te kry, wat die ma's en dogters sal kom toespreek.